Administrationsverktyg miniguide

I CarePlatform finns det ett Administrationsverktyg för att enkelt kunna hantera din videomötesplattform.

Se videoguide på youtube om Administrationsverktyg i CarePlatform eller läs vidare.

Instruktion

Komma in till Administrationsverktyg

När en administratör loggar in på er videoplattform som vanligt kan han/hon se en menyrad högst upp. Där väljer Administratören mellan sitt Plattformsnamn (i detta fall CarePlatform) eller Mina sidor. På Mina sidor är det den vanliga videoplattformen där mankan ha videobesök med sina patienter. På CarePlatform/ert namn så har ni själva Administrationsgränssnittet. Klicka på CarePlatform/ert namn som är inringat på bilden.

 

Hantering av patienter

Nu kommer Administratör till Administrationsverktyget. Här kan Administratörer söka på patienter som är inlagda på er videoplattform (personnummer 12 siffror). Om ni vil lägga till en patient som ännu inte har haft ett videobesök klickar Administrtör på + Ny patient.

 

Så här ser det ut där Administratören lägga in nya patienter i er videomötesplattform. 

 

Skapa bokningar

Administratören kan även skapa nya bokningar mellan Patient och Vårdpersonal. Då klickar ni på ”Ny bokning” efter Patientens namn i Patientlistan. Då väljer Administratören Vårdpersonal hos er, Erbjudande och Datum för besöket. Klicka på Skicka inbjudan

Under bokningar kan Administratören se planerade besök i videomötesplattformen.

Personal

Under Vårdpersonal kan Administratören se alla era upplagda Vårdpersoner i er plattform men namn, personnummer, telefonnummer, eventuell email-adress.  

Administratör kan inaktivera Vårdpersonal som har slutat och som inte ska ha åtkomst till plattformen, samt kan lägga upp ny vårdpersonal genom att klicka på Ny Vårdpersonal

 

Relaterade artiklar