2021-12-15 - Driftstörning SAM - Avslutad

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar inloggningen i SAM.
Användare försöker ansluta sig möts man av att Pulse Secure fastnar på ” Connect”

Status
Felsökning pågår

Driftstörningen har pågått sedan
Kl 14:00

Ny information skickas ca
Kl 16:00