2022-06-14 Driftstörning TakeCare (LÖST)

Status:
Ett fel har identifierats som renderar den tidigare planerade failovern onödig.
Arbete fortsätter för att återställa felet och därmed normal drift, användare uppmanas fortfarande att använda läskopian.

Driftinformation:
För närvarande pågår en driftstörning som påverkar TakeCare. Användare upplever problem med att logga in i applikationen.

Användare som lyckas logga in i TakeCare upplever stora segheter.

Läskopian är aktiverad och tillgänglig sedan 12:24.
Driftstörningen har pågått sedan
Kl 12:00
Ny information skickas ca
Kl 18:00 eller när kritisk information finns tillgänglig

 

Tidigare info

Status:
En failover kommer att genomföras med start klockan 16:00. Detta innebär att TakeCare kommer att tas ner och vara helt otillgängligt mellan cirka 16:00-18:00.
Vi uppmanar användare att enbart använda läskopian för att undvika fel.

Driftinformation:

Hej

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar TakeCare. Användare upplever problem med att logga in i applikationen.

Användare som lyckas logga in i TakeCare upplever stora segheter.

Läskopian är aktiverad och tillgänglig sedan 12:24.


Driftstörningen har pågått sedan
Kl 12:00


Ny information skickas ca
Kl 17:00 eller när kritisk information finns tillgänglig

 

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar TakeCare. Användare upplever problem med att logga in i applikationen.

Användare som lyckas logga in i TakeCare upplever stora segheter.

Läskopian är aktiverad och tillgänglig sedan 12:24.

Status
Felsökning pågår

Läskopian är aktiverad och tillgänglig sedan 12:24.

Driftstörningen har pågått sedan
Kl 12:00
Ny information skickas ca
Kl 16:00 eller när kritisk information finns tillgänglig

 

 

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar TakeCare. Användare upplever problem med att logga in i applikationen.
Användare som lyckas logga in i TakeCare upplever stora segheter.
Läskopian är aktiverad och tillgänglig sedan 12:24.

Status
Felsökning pågår
Läskopian är aktiverad och tillgänglig sedan 12:24.

Driftstörningen har pågått sedan
Kl 12:00
Ny information skickas ca
Kl 15:00 eller när kritisk information finns tillgänglig

 

 

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar TakeCare. Användare upplever problem med att logga in i applikationen.

Användare som lyckas logga in i TakeCare upplever stora segheter.

Läskopian är aktiverad och tillgänglig sedan 12:24.

Status
Felsökning pågår

Läskopian är aktiverad och tillgänglig sedan 12:24.

Driftstörningen har pågått sedan
Kl 12:00
Ny information skickas ca
Kl 13:50 eller när kritiskt information finns tillgänglig

 

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar TakeCare. Användare upplever problem med att ansluta till applikationen.

Användare som lyckas ansluta upplever stora segheter.

Status
Felsökning pågår

Driftstörningen har pågått sedan
Kl 12:00


Ny information skickas ca
Kl 13:20 eller när kritiskt information finns tillgänglig