2021-12-06 - Driftstörning SAM tjänsten - LÖST

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar inloggningen i SAM.
Användare som försöker ansluta sig till SAM möts av att Pulse secure fastnar på ”Connecting”

Status
Felsökning pågår

Driftstörningen har pågått sedan
Kl 13:46

Ny information skickas ca
Kl 16:00